"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 109 + 110           Năm 2017 Ngày 22 tháng 11 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
10-11-2017 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND về việc điều chỉnh bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2015 - 2019). 03
16-11-2017 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND quy định phân cấp cấp giấy phép xây dựng, giấy phép xây dựng có thời hạn. 35
20-11-2017 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ trông giữ xe. 39
20-11-2017 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND quy định giá tính thuế tài nguyên. 42
21-11-2017 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh karaoke. 44
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
06-11-2017 Quyết định số 2911/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng cánh đồng lớn thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng năm 2025. 47
10-11-2017 Quyết định số 2948/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 70
10-11-2017 Quyết định số 2954/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị và vui chơi giải trí tại cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 77
10-11-2017 Chỉ thị số 12/CT-UBND về tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố Cần Thơ. 88
32,256,682 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner