"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 121 + 122           Năm 2017 Ngày 27 tháng 12 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
08-12-2017 Quyết định số 3214/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 02
26-12-2017 Quyết định số 3509/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ hết hiệu lực toàn bộ, một phần năm 2017. 61
27-12-2017 Quyết định số 3512/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 65
32,284,288 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner