"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 03 + 04           Năm 2008 Ngày 10 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
14-12-2007 Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2008 - 2010 của thành phố Cần Thơ. 03
14-12-2007 Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND về việc xếp loại đường tỉnh để xác định cước vận tải đường bộ. 11
18-12-2007 Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND v/v quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. 17
21-12-2007 Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 27
21-12-2007 Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND về phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. 30
21-12-2007 Quyết định số 46/2007/QĐ-UBND về phí thẩm định kết quả đấu thầu. 33
21-12-2007 Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND về lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực. 36
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
11-12-2007 Quyết định số 2807/QĐ-UBND v/v phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ Khu tái định cư 45 ha - Đợt 1 Phân kỳ 2 thuộc dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Tây Đô và Khu tái định cư. 39
11-12-2007 Quyết định số 2811/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 thành phố Cần Thơ. 44
13-12-2007 Quyết định số 2844/QĐ-UBND về đối tượng và mức hỗ trợ chi trả tiền khám chữa bệnh cho người nghèo, cận nghèo từ nguồn kinh phí của dự án “Hỗ trợ y tế vùng đồng bằng sông Cửu Long”. 116
14-12-2007 Quyết định số 2848/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng công trình Đường nối thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ (đoạn thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ) - giai đoạn 1. 120
32,237,915 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner