"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 41 + 42           Năm 2008 Ngày 20 tháng 7 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
10-06-2008 Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 04
07-07-2008 Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND về việc quy định số lượng, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; số lượng, mức sinh hoạt phí đối với các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và cán bộ ở ấp, khu vực. 32
07-07-2008 Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND về việc quy định số lượng và mức phụ cấp đối với lực lượng Công an, Quân sự thường trực tại xã, phường, thị trấn. 35
07-07-2008 Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND về việc quy định số lượng và mức phụ cấp đối với Đội hoạt động xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn. 37
08-07-2008 Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND về việc Quy định mức chi tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao. 39
03-07-2008 Chỉ thị số 10/2008/CT-UBND về việc tăng cường quản lý nuôi thủy sản bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 44
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
20-06-2008 Quyết định số 1496/QĐ-UBND v/v Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Viễn thông Cần Thơ thuê đất để hoạt động kinh doanh tại số 102 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 50
20-06-2008 Quyết định số 1497/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư Thới Nhựt 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 53
20-06-2008 Quyết định số 1498/QĐ-UBND v/v giao đất cho Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú thành phố Cần Thơ quản lý sử dụng làm trường học tại khu vực 5, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 56
25-06-2008 Quyết định số 1509/QĐ-UBND v/v công nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân phường An Bình để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở cơ quan. 59
26-06-2008 Quyết định số 1526/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Trung tâm Thương mại huyện Thốt Nốt tại thị trấn Thốt Nốt, huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 62
26-06-2008 Quyết định số 1527/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất đầu tư xây dựng Trung tâm Huấn luyện Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an thành phố Cần Thơ. 65
26-06-2008 Quyết định số 1528/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phòng khám đa khoa Hồng Ân đầu tư xây dựng Khu dịch vụ, thương mại, giáo dục và y tế tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 68
26-06-2008 Quyết định số 1529/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng bãi chôn lấp rác huyện Cờ Đỏ tại xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. 71
26-06-2008 Quyết định số 1530/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk đầu tư xây dựng Văn phòng đại diện và Trung tâm giao dịch sản phẩm vùng tại thành phố Cần Thơ. 74
27-06-2008 Quyết định số 1538/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để xây dựng trụ sở làm việc Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 77
27-06-2008 Quyết định số 1539/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để xây dựng trụ sở làm việc Thi hành án huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 80
27-06-2008 Quyết định số 1540/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để xây dựng trụ sở Tòa án Nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 83
27-06-2008 Quyết định số 1541/QĐ-UBND v/v phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ Khu tái định cư 45ha - Đợt 2 Phân kỳ 2 dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Tây Đô và Khu tái định cư. 86
27-06-2008 Quyết định số 1542/QĐ-UBND v/v phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ Khu tái định cư 45ha - Đợt 1 Phân kỳ 4 dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Tây Đô và Khu tái định cư. 91
27-06-2008 Kế hoạch số 18/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình số 36-CTr/TU của Thành ủy Cần Thơ về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 98
32,288,310 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner