"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 45 + 46           Năm 2008 Ngày 10 tháng 8 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
29-07-2008 Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước thành phố Cần Thơ. 03
Hội đồng nhân dân quận Cái Răng
19-05-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính quận Cái Răng để thành lập năm phường; chia tách, thành lập quận Hưng Phú và tiếp nhận hai phường thuộc quận Phong Điền trực thuộc thành phố Cần Thơ. 12
25-06-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2008. 25
25-06-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007. 30
25-06-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 và tiết kiệm 10% chi thường xuyên quận Cái Răng. 55
25-06-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất quận Cái Răng năm 2008. 85
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
18-07-2008 Quyết định số 1735/QĐ-UBND về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bộ máy của Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ. 89
18-07-2008 Quyết định số 1739/QĐ-UBND v/v thu hồi một phần đất thuê do Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng 720 quản lý và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý khai thác theo quy hoạch. 94
21-07-2008 Quyết định số 1743/QĐ-UBND v/v giao đất cho Ban Quản lý Dự án Cải thiện chất lượng Môi trường thực hiện dự án Cơ sở ủ phân vi sinh tại Khu vực 4, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 97
21-07-2008 Quyết định số 1744/QĐ-UBND v/v giao đất cho Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Tây Đô trực thuộc Sở Giao thông vận tải xây dựng Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. 100
21-07-2008 Quyết định số 1748/QĐ-UBND v/v quy hoạch đất xây dựng Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III tại phường An Bình, quận Ninh Kiều và phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 103
21-07-2008 Quyết định số 1749/QĐ-UBND v/v quy hoạch đất xây dựng Khu phức hợp cao tầng dịch vụ thương mại và căn hộ cao cấp tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 106
32,288,198 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner