"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 51 + 52           Năm 2008 Ngày 10 tháng 9 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
14-08-2008 Quyết định số 66/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. 03
15-08-2008 Quyết định số 67/2008/QĐ-UBND về việc lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp thuộc thành phố Cần Thơ. 53
15-08-2008 Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND về mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch. 56
15-08-2008 Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số nội dung Quy định mức giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2008 ban hành kèm theo Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 63
15-08-2008 Quyết định số 70/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế hoạt động thu hút, quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn thành phố. 73
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
31-07-2008 Quyết định số 1883/QĐ-UBND v/v thu hồi đất xây dựng Công trình đường vào Trại tạm giam Công an huyện Cờ Đỏ, tại thị trấn Thới Lai, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. 94
06-08-2008 Quyết định số 1931/QĐ-UBND v/v giao đất cho Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy sử dụng xây dựng trụ sở phường Đội Thới An Đông. 97
06-08-2008 Quyết định số 1932/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để xây dựng bãi chôn lấp rác tại xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. 100
06-08-2008 Quyết định số 1933/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Thới Lai tại ấp Thới Thuận A, thị trấn Thới Lai, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. 103
06-08-2008 Quyết định số 1935/QĐ-UBND v/v quy hoạch đất xây dựng cầu Bốn Tổng - Bờ Tràm - Láng Chim thuộc huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. 106
32,237,906 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner