"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 65 + 66           Năm 2008 Ngày 20 tháng 10 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy
28-05-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản. 03
01-07-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007 của quận Bình Thủy. 05
01-07-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND v/v bổ sung dự toán chi và tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách năm 2008. 09
01-07-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. 18
Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy
16-07-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy. 24
16-07-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản. 50
18-09-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chế độ họp, hội nghị trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc quận Bình Thủy. 52
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
22-09-2008 Quyết định số 2297/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để xây dựng mở rộng Nhà khách Thành ủy tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 62
22-09-2008 Quyết định số 2298/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển xã hội hóa hoạt động y tế để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2020. 65
22-09-2008 Quyết định số 2305/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2005/QĐ-UB ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ủy quyền thẩm định và duyệt giá mua sắm hàng hóa, sửa chữa, thanh lý tài sản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 80
22-09-2008 Quyết định số 2308/QĐ-UBND về việc quy định lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Cần Thơ. 82
24-09-2008 Quyết định số 2325/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển xã hội hóa dạy nghề thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 92
Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy
28-05-2008 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phân vạch điều chỉnh địa giới hành chính phường Long Tuyền, phường Long Hòa, phường Bình Thủy. 105
32,287,867 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner