"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 69 + 70           Năm 2008 Ngày 05 tháng 11 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều
17-07-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản. 03
24-07-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012. 06
14-08-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước quận Ninh Kiều. 18
28-08-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quy trình tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận Ninh Kiều. 27
03-09-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định chế độ thông tin báo cáo của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều. 43
10-09-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế trồng và chăm sóc cây xanh cho hộ tiểu thương, học sinh và người dân trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 52
Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền
25-07-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 61
22-08-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ huyện Phong Điền. 83
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
09-10-2008 Quyết định số 2525/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển xã hội hóa giáo dục thành phố Cần Thơ, đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. 90
32,238,093 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner