"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 21 + 22           Năm 2009 Ngày 05 tháng 3 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
12-02-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
03-02-2009 Quyết định số 301/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ. 05
03-02-2009 Quyết định số 303/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường ô tô đến Trung tâm phường Hưng Thạnh thuộc quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 28
09-02-2009 Quyết định số 371/QĐ-UBND về việc ban hành những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội của thành phố năm 2009. 32
10-02-2009 Quyết định số 373/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án huy động vốn thực hiện các chương trình, đề án của thành phố Cần Thơ. 49
10-02-2009 Quyết định số 375/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phú An (lô số 20) thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 73
10-02-2009 Quyết định số 377/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán chi phí lập điều chỉnh quy hoạch chung tỷ lệ 1/2000 cải tạo và xây dựng thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. 76
11-02-2009 Quyết định số 396/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các cơ quan của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 79
12-02-2009 Quyết định số 428/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. 84
32,239,207 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner