"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 31 + 32           Năm 2009 Ngày 30 tháng 3 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
09-03-2009 Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND về việc thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. 04
11-03-2009 Chỉ thị số 05/2009/CT-UBND về việc điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009. 07
Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy
19-12-2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009. 16
19-12-2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 quận Bình Thủy. 27
Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy
17-02-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về việc chia tách, thành lập và đổi tên Khu vực thuộc phường Trà An, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. 32
Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt
16-12-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009. 35
16-12-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 của huyện Thốt Nốt. 42
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
26-02-2009 Quyết định số 560/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư lô số 11D thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 48
02-03-2009 Quyết định số 583/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá giao nền tái định cư tại Khu dân cư Long Thịnh cho 09 hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án khôi phục các cầu trên Quốc lộ 1, đoạn Cần Thơ - Cà Mau. 52
02-03-2009 Quyết định số 584/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 84 hộ tại quận Cái Răng bị ảnh hưởng bởi Dự án đường nối thị xã Vị Thanh với thành phố Cần Thơ. 55
12-03-2009 Quyết định số 701/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để đầu tư xây dựng công trình đường Nguyễn Việt Dũng (giai đoạn 2), phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 61
12-03-2009 Quyết định số 702/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để đầu tư xây dựng công trình đường vào Khu di tích lịch sử - Văn hóa căn cứ Vườn Mận, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 64
16-03-2009 Quyết định số 775/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để đầu tư xây dựng Dự án sản xuất con giống cá tra xuất khẩu tại phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 67
16-03-2009 Quyết định số 776/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để xây dựng công trình Kè sông Cần Thơ (đoạn bến Ninh Kiều - cầu Cái Sơn thuộc quận Ninh Kiều và đoạn cầu Quang Trung - cầu Cái Răng thuộc quận Cái Răng), thành phố Cần Thơ. 70
16-03-2009 Quyết định số 777/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Vành đai Phi trường, thành phố Cần Thơ. 73
16-03-2009 Quyết định số 778/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 4461/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ về việc thành lập Công ty Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ. 76
17-03-2009 Quyết định số 780/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Cái Sơn Hàng Bàng, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 78
17-03-2009 Quyết định số 782/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên đơn vị tiếp quản khu đất thu hồi của Công ty Phát triển Kinh doanh nhà tại Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2008 và giao Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy quản lý xây dựng khu tái định cư. 82
17-03-2009 Quyết định số 797/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều 2 của Quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 06 tháng 06 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 85
16-03-2009 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở đến Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ VI (2009 - 2010). 87
32,254,118 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner