"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 39 + 40           Năm 2009 Ngày 05 tháng 5 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân quận Cái Răng
12-03-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính trên địa bàn quận Cái Răng. 03
Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ
08-04-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung phương hướng nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2009. 09
08-04-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch thu - chi ngân sách năm 2009. 29
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
15-04-2009 Quyết định số 1156/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hộ nghèo thuộc diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. 62
22-04-2009 Quyết định số 1258/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Cần Thơ trọng điểm đến năm 2020 tại phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 65
22-04-2009 Quyết định số 1261/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn thành phố. 74
23-04-2009 Quyết định số 1263/QĐ-UBND về việc bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi. 85
32,239,168 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner