"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 43 + 44           Năm 2009 Ngày 20 tháng 5 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Thới Lai
02-04-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND về việc giao dự toán thu, chi năm 2009. 03
02-04-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND 12/2009/NQ-HĐND. 31
02-04-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND phân cấp về thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản. 36
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
28-04-2009 Quyết định số 1332/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 37
28-04-2009 Quyết định số 1333/QĐ-UBND về việc thu hồi đất xây dựng cơ sở hạ tầng Đoạn đường số 02 và đường số 03 thuộc công trình Trung tâm hành chính xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. 40
29-04-2009 Quyết định số 1357/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2015. 43
29-04-2009 Quyết định số 1358/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2015. 48
29-04-2009 Quyết định số 1359/QĐ-UBND qUYẾT ĐỊNH Về việc tiếp nhận 5% diện tích đất ở của Dự án Khu dân cư An Thới do Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vật liệu Xây dựng Fico đầu tư và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý (thuộc 10% diện tích đất ở Nhà đầu tư bàn giao cho Nhà nước quản lý). 53
29-04-2009 Quyết định số 1360/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Ngân Thuận và giao cho Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy quản lý. 58
29-04-2009 Quyết định số 1361/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Ngân Thuận và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý khai thác theo quy hoạch. 66
23-04-2009 Kế hoạch số 17/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ và Chương trình hành động số 09/CTr.UBND ngày 16 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về “Một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới” giai đoạn 2009 - 2015. 73
32,254,069 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner