"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 45 + 46           Năm 2009 Ngày 25 tháng 5 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
07-05-2009 Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật. 03
04-05-2009 Chỉ thị số 09/2009/CT-UBND về việc các biện pháp chủ yếu đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 05
Ủy ban nhân dân quận Cái Răng
12-05-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng. 11
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
29-04-2009 Quyết định số 1363/QĐ-UBND về việc cho Công ty Lương thực Sông Hậu thuê đất mặt nước chuyên dùng để hoạt động kinh doanh khai thác cảng. 36
05-05-2009 Quyết định số 1392/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2015. 39
05-05-2009 Quyết định số 1395/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ thuê nhà tạm cư cho các hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án xây dựng Đường hạ cất cánh, Cảng hàng không Cần Thơ. 44
05-05-2009 Quyết định số 1397/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ giai đoạn 2006 – 2010, định hướng đến năm 2015. 52
05-05-2009 Quyết định số 1398/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ giai đoạn 2006 – 2010, định hướng đến năm 2015. 57
06-05-2009 Quyết định số 1401/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Lương Định Của. 62
06-05-2009 Quyết định số 1402/QĐ-UBND về việc giải thể trường Trung học Phổ thông Bán công Thạnh An. 64
06-05-2009 Quyết định số 1403/QĐ-UBND về việc giải thể trường Trung học Phổ thông Bán công An Bình. 66
06-05-2009 Quyết định số 1404/QĐ-UBND về việc giải thể Trường Trung học phổ thông bán công Ô Môn. 68
06-05-2009 Quyết định số 1407/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Đề án hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2010”. 70
07-05-2009 Quyết định số 1427/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Công chứng số 1 thành phố Cần Thơ. 79
07-05-2009 Quyết định số 1428/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Công chứng số 2 thành phố Cần Thơ. 81
07-05-2009 Quyết định số 1429/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Cần Thơ. 83
07-05-2009 Quyết định số 1430/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ. 85
07-05-2009 Quyết định số 1431/QĐ-UBND về việc giải thể Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em; Trung tâm Tư vấn, dịch vụ dân số, gia đình và trẻ em tỉnh Cần Thơ. 87
32,325,775 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner