"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 55 + 56           Năm 2009 Ngày 25 tháng 6 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
11-06-2009 Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật. 04
10-06-2009 Chỉ thị số 12/2009/CT-UBND về việc tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 06
Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ
26-05-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 17
Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều
08-06-2009 Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2009. 19
09-06-2009 Chỉ thị số 05/2009/CT-UBND về việc triển khai, thực hiện Luật Thi hành án dân sự. 25
Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền
18-05-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền. 27
Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh
05-06-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 huyện Vĩnh Thạnh; điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 của 02 xã: Thạnh Thắng, Thạnh Lộc và giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 của 02 xã: Vĩnh Bình, Thạnh Lợi. 31
05-06-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về việc điều chỉnh phân bổ dự toán Thu - Chi Ngân sách năm 2009 và tỷ lệ phân chia các nguồn thu năm 2009 cho các xã, thị trấn. 55
05-06-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND về việc tiết kiệm 5% chi thường xuyên ngân sách năm 2009 thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát và chính sách an sinh xã hội. 64
05-06-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Thạnh năm 2009. 67
05-06-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn. 74
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
12-06-2009 Quyết định số 1784/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 78
15-06-2009 Quyết định số 1789/QĐ-UBND về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 80
16-06-2009 Quyết định số 1797/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 12 hộ - dự án xây dựng Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô (Tổng hợp các phân kỳ - Đợt 2). 82
16-06-2009 Quyết định số 1798/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 29 hộ - dự án xây dựng Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô (Tổng hợp các phân kỳ - Đợt 1). 85
32,239,123 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner