"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 79 + 80           Năm 2009 Ngày 25 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân quận Cái Răng
24-06-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2009. 03
24-06-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2008. 07
24-06-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2009 quận Cái Răng. 57
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
04-08-2009 Quyết định số 2295/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí bồi thường đất cho 34 hộ - dự án đường Mậu Thân sân bay Trà Nóc, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy. 79
04-08-2009 Quyết định số 2296/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 09 hộ - dự án đường Mậu Thân sân bay Trà Nóc, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy (đợt 12). 83
04-08-2009 Quyết định số 2297/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí bồi thường cho 07 hộ - dự án đường Mậu Thân sân bay Trà Nóc, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy. 86
32,254,014 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner