"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 81 + 82           Năm 2009 Ngày 30 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
05-08-2009 Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND về việc quy định mức thu phí chợ; phí qua phà, qua đò; phí trông giữ xe; phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước; phí vệ sinh và phí xây dựng. 04
06-08-2009 Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND về mức hỗ trợ cho công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình thành phố Cần Thơ giai đoạn 2009 - 2011 và những năm tiếp theo. 12
06-08-2009 Chỉ thị số 13/2009/CT-UBND về việc chấn chỉnh công tác xây dựng, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. 14
Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt
10-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2009. 20
10-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về việc quyết toán ngân sách quận năm 2008. 24
10-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách quận năm 2008. 28
10-07-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2009 và tiết kiệm 10% chi thường xuyên của quận Thốt Nốt. 31
10-07-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về việc thông qua đề án phân loại đơn vị hành chính phường. 33
10-07-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND về việc Kế hoạch - Quy hoạch sử dụng đất năm 2009. 37
10-07-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND đề án 30 + 3 về đào tạo nguồn nhân lực và sử dụng nhân tài giai đoạn (2010 - 2015). 41
Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt
14-04-2009 Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm. 48
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
04-08-2009 Quyết định số 2298/QĐ-UBND về việc kinh phí hỗ trợ trượt giá nhà, vật kiến trúc cho 13 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc. 55
04-08-2009 Quyết định số 2299/QĐ-UBND về việc phí hỗ trợ trượt giá nhà, vật kiến trúc cho 22 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc. 59
04-08-2009 Quyết định số 2300/QĐ-UBND về việc phí hỗ trợ trượt giá nhà, vật kiến trúc cho 28 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc. 63
04-08-2009 Quyết định số 2301/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ - Dự án đường Nguyễn Văn Cừ đoạn từ đường Cái Sơn – Hàng Bàng đến đường Tỉnh 923 (đợt 12). 67
04-08-2009 Quyết định số 2302/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 13 hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án khôi phục các cầu trên Quốc lộ 1, phường Lê Bình, quận Cái Răng. 72
04-08-2009 Quyết định số 2308/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường đất cho 12 hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án khôi phục Quốc lộ 1 và cầu Đầu Sấu, cầu Cái Răng (đợt 14). 75
04-08-2009 Quyết định số 2310/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá giao nền tái định cư tại khu tái định cư Hưng Phú cho 17 hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án xây dựng cầu Cần Thơ. 78
04-08-2009 Quyết định số 2317/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá giao nền tái định cư tại khu dân cư Long Thịnh cho 05 hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án khôi phục Quốc lộ 1 và cầu Đầu Sấu, cầu Cái Răng. 82
04-08-2009 Quyết định số 2318/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 41 hộ bị ảnh hưởng bởi công trình tuyến Trà Nóc - Thới An Đông - Lộ Bức (giai đoạn 2). 85
32,239,141 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner