"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 83 + 84           Năm 2009 Ngày 05 tháng 9 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
11-08-2009 Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND về việc quy định số lượng, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ ở ấp, khu vực; số lượng, mức sinh hoạt phí đối với các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và cán bộ ở ấp, khu vực. 04
11-08-2009 Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND về việc quy định số lượng và mức phụ cấp đối với lực lượng Công an, Quân sự thường trực tại xã, phường, thị trấn; Ban Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn và Tổ Bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực; Đội hoạt động xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn. 07
18-08-2009 Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 103/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về mức giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 10
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
05-08-2009 Quyết định số 2337/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 27 hộ - dự án Quốc lộ 91B. 23
05-08-2009 Quyết định số 2345/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Mở rộng Trung tâm quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 27
07-08-2009 Quyết định số 2367/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 05 hộ - Công trình tuyến giao thông Bốn Tổng - Một Ngàn đoạn từ kênh Thị Đội đến kênh Ranh. 40
07-08-2009 Quyết định số 2368/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí bồi thường đất cho 10 hộ - dự án đường Mậu Thân sân bay Trà Nóc, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy. 43
07-08-2009 Quyết định số 2372/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ tái định cư phân tán cho 08 hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn. 46
07-08-2009 Quyết định số 2379/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 14 hộ - Công trình xây dựng đường Hạ cất cánh, Cảng hàng không Cần Thơ, quận Bình Thủy (đợt 9). 48
10-08-2009 Quyết định số 2414/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 56 hộ bị ảnh hưởng bởi hành lang an toàn đường dây 220kV Ô Môn - Thốt Nốt. 51
11-08-2009 Quyết định số 2434/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 39 hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án đường nối thị xã Vị Thanh với thành phố Cần Thơ. 56
12-08-2009 Quyết định số 2443/QĐ-UBND quy định mức trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố. 60
12-08-2009 Quyết định số 2444/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ giải quyết việc làm thành phố Cần Thơ. 64
12-08-2009 Quyết định số 2445/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm thành phố Cần Thơ. 66
13-08-2009 Quyết định số 2479/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 76
14-08-2009 Quyết định số 2480/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Linh Thành tại cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 78
14-08-2009 Quyết định số 2481/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Nam Long thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ. 80
14-08-2009 Quyết định số 2484/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 4 Điều 1 Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Khu công nghiệp Hưng Phú 2B. 82
14-08-2009 Quyết định số 2485/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 4 Điều 1 Quyết định số 2231/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Khu công nghiệp BMC – Hưng Phú 2A. 84
19-08-2009 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc chuẩn bị khai giảng và thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 - 2010. 86
32,239,159 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner