"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 119 + 120           Năm 2009 Ngày 20 tháng 10 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
30-09-2009 Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 03
08-10-2009 Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế. 31
08-10-2009 Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 36
Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền
22-09-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 40
24-09-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 76
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
24-09-2009 Quyết định số 2839/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để đầu tư xây dựng Khu đô thị tái định cư tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 81
29-09-2009 Quyết định số 2862/QĐ-UBND về việc quy định giá thu tiền nước sinh hoạt nông thôn. 84
05-10-2009 Quyết định số 2957/QĐ-UBND về việc thu hồi khu đất tại hẻm 386 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý và tạm giao đất cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sử dụng để xây dựng tạm khu hậu cứ Đoàn Cải lương Tây Đô. 86
32,253,993 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner