"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 33 + 34           Năm 2023 Ngày 28 tháng 4 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
10-04-2023 Quyết định số 907/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng. 03
10-04-2023 Quyết định số 908/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. 06
11-04-2023 Quyết định số 915/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 10
12-04-2023 Quyết định số 926/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo. 13
12-04-2023 Quyết định số 934/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đo đạc, Bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. 16
14-04-2023 Quyết định số 951/QĐ-UBND giao chỉ tiêu hồ sơ giải quyết trực tuyến đến cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; Ủy ban nhân dân quận, huyện năm 2023. 18
17-04-2023 Quyết định số 959/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 22
18-04-2023 Quyết định số 971/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung 01 địa điểm tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại vào Danh mục địa điểm tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2023. 33
18-04-2023 Quyết định số 980/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố. 35
19-04-2023 Quyết định số 993/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã. 45
17-04-2023 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm đối với công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. 48
10-04-2023 Kế hoạch số 75/KH-UBND thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy” trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 52
11-04-2023 Kế hoạch số 76/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 64
11-04-2023 Kế hoạch số 77/KH-UBND phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2023. 69
32,256,391 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner