"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 07 + 08           Năm 2011 Ngày 15 tháng 2 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
20-01-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND về việc thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
17-01-2011 Quyết định số 104/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để đầu tư xây dựng Trại Thực nghiệm tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 07
17-01-2011 Quyết định số 105/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Bệnh viện chuyên khoa tiêu hóa, gan mật Trung Sơn. 09
17-01-2011 Quyết định số 106/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Trường trung học phổ thông Phú Thứ. 13
18-01-2011 Quyết định số 134/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác vận động, quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 16
18-01-2011 Quyết định số 138/QĐ-UBND về việc thu hồi và hủy Quyết định số 3830/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất để xây dựng Công viên trước cổng Quận đội Ô Môn, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 23
18-01-2011 Quyết định số 139/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của UBND thành phố Cần Thơ thực hiện những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011. 25
19-01-2011 Quyết định số 156/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý Khu đô thị Nam Cần Thơ. 47
19-01-2011 Quyết định số 157/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu đô thị Nam Cần Thơ. 48
20-01-2011 Quyết định số 190/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 55
20-01-2011 Quyết định số 191/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia tại thành phố Cần Thơ, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 62
20-01-2011 Quyết định số 192/QĐ-UBND ban hành Chương trình công tác năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 70
24-01-2011 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường, nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. 83
32,288,220 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner