"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 23 + 24           Năm 2011 Ngày 25 tháng 5 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
12-05-2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. 03
13-05-2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức thành phố Cần Thơ. 09
Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ
23-03-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện. 20
26-04-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện. 26
26-04-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện. 33
26-04-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện. 38
26-04-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện. 42
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
05-05-2011 Quyết định số 1090/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ (giai đoạn 2011-2013). 46
09-05-2011 Quyết định số 1143/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai. 66
09-05-2011 Quyết định số 1144/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân xã Trường Thắng, huyện Thới Lai. 69
09-05-2011 Quyết định số 1145/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai. 72
09-05-2011 Quyết định số 1154/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất cải tạo và nâng cấp các hẻm 1, 3, 5, 7, 29, 44 đường Lê Hồng Phong và hẻm 1A đường Nguyễn Chí Thanh, quận Bình Thủy. 75
16-05-2011 Quyết định số 1206/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng công trình Kè bảo vệ phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt. 82
16-05-2011 Quyết định số 1207/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng công trình Kè chống sạt lở sông Ô Môn thuộc phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn. 85
32,288,109 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner