"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 45 + 46           Năm 2011 Ngày 20 tháng 8 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
19-07-2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 03
19-07-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND quy định về đối tượng đầu tư và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư. 09
19-07-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND về chính sách thí điểm hỗ trợ lãi suất cho nông dân mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2012. 13
19-07-2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về mức giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 16
19-07-2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung danh mục và mức thu một số loại phí, lệ phí. 22
19-07-2011 Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND về việc đặt tên đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 25
19-07-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 30
Ủy ban nhân dân thành phố
15-08-2011 Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND về việc ban hành quy định cấp Giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 32
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
19-07-2011 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2011. 68
Ủy ban nhân dân thành phố
03-08-2011 Quyết định số 1857/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Bệnh viện tim mạch thành phố Cần Thơ tại phường An Bình, quận Ninh Kiều. 77
03-08-2011 Quyết định số 1858/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng nâng cấp đường Nguyễn Trung Trực thuộc phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn. 80
05-08-2011 Quyết định số 1865/QĐ-UBND về việc ủy quyền quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học và bổ nhiệm, miễn nhiệm, công nhận chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ, tin học. 83
05-08-2011 Quyết định số 1876/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 85
32,288,098 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner