"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 131 + 132           Năm 2009 Ngày 25 tháng 12 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
27-11-2009 Quyết định số 65/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Bảo vệ an ninh trật tự, Đội Dân phòng, Tổ Dân phòng, Tổ tuần tra nhân dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 03
30-11-2009 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định số 81/2008/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương. 17
08-12-2009 Quyết định số 67/2009/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố. 19
Ủy ban nhân dân quận Ô Môn
06-10-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Ô Môn. 21
23-10-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Ô Môn. 27
15-12-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn. 32
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
23-11-2009 Quyết định số 3456/QĐ-UBND về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ hết hiệu lực thi hành. 71
26-11-2009 Quyết định số 3501/QĐ-UBND về việc quy định số lượng cán bộ, công chức cho các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ. 73
27-11-2009 Quyết định số 3502/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm và dân cư thương mại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 78
02-12-2009 Quyết định số 3532/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Cần Thơ trực thuộc Sở Công Thương. 85
04-12-2009 Quyết định số 3572/QĐ-UBND cho phép thành lập Văn phòng công chứng. 87
35,061,260 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner