"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 129 + 130           Năm 2016 Ngày 30 tháng 12 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
26-12-2016 Quyết định số 4091/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2020. 02
27-12-2016 Quyết định số 4100/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 17
27-12-2016 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 43
28-12-2016 Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Dương lịch và Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. 47
28-12-2016 Kế hoạch số 142/KH-UBND công tác cải cách hành chính năm 2017. 53
20-12-2016 Chương trình số 21/CTR-UBND hành động của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021. 73
35,064,742 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner