"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 07 + 08           Năm 2024 Ngày 24 tháng 01 năm 2024
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
17-01-2024 Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
03-01-2024 Quyết định số 14/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 06
03-01-2024 Quyết định số 15/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 08
04-01-2024 Quyết định số 17/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã. 15
05-01-2024 Quyết định số 28/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 20
02-01-2024 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường công tác thu nội địa năm 2024. 87
03-01-2024 Chỉ thị số 02/CT-UBND về thực hiện cuộc vận động “Người dân để rác đúng nơi quy định, vì thành phố Cần Thơ Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”. 95
35,059,835 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner