"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 01 + 02           Năm 2024 Ngày 05 tháng 01 năm 2024
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
27-12-2023 Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
19-12-2023 Quyết định số 3105/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 10
20-12-2023 Quyết định số 3110/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 15
22-12-2023 Quyết định số 3128/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 18
27-12-2023 Quyết định số 3211/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân cấp xã. 21
28-12-2023 Quyết định số 3254/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Thốt Nốt. 24
28-12-2023 Quyết định số 3255/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Ninh Kiều. 35
28-12-2023 Quyết định số 3256/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Vĩnh Thạnh. 43
28-12-2023 Quyết định số 3257/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Cờ Đỏ. 50
28-12-2023 Quyết định số 3273/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Phong Điền. 64
28-12-2023 Quyết định số 3274/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Ô Môn. 71
25-12-2023 Kế hoạch số 250/KH-UBND phát triển hệ thống phục hồi chức năng thành phố Cần Thơ giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 80
25-12-2023 Kế hoạch số 251/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030. 94
27-12-2023 Kế hoạch số 253/KH-UBND công tác kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2024. 105
35,057,913 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner