"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 31 + 32           Năm 2024 Ngày 11 tháng 4 năm 2024
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
05-04-2024 Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
01-04-2024 Quyết định số 748/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã. 07
04-04-2024 Quyết định số 796/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ. 10
04-04-2024 Quyết định số 797/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân quận, huyện. 17
04-04-2024 Quyết định số 798/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức họp báo của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 20
05-04-2024 Quyết định số 800/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. 26
01-04-2024 Chỉ thị số 08/CT-UBND về đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. 29
04-04-2024 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường sự lãnh đạo và hợp tác trong liên kết sản xuất lúa gạo theo chuỗi giá trị và xuất khẩu gạo bền vững trên địa bàn các huyện: Thới Lai, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh. 36
04-04-2024 Kế hoạch số 73/KH-UBND triển khai thực hiện Kế hoạch số 276-KH/TU ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 42
05-04-2024 Kế hoạch số 74/KH-UBND phát động thi đua “Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2024”. 53
05-04-2024 Kế hoạch số 75/KH-UBND phối hợp triển khai Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và 12 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long năm 2024. 59
08-04-2024 Kế hoạch số 76/KH-UBND chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 67
08-04-2024 Kế hoạch số 77/KH-UBND kiểm tra, đánh giá và duy trì dữ liệu; kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy định trong công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ năm 2024. 87
35,060,065 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner