"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 43 + 44           Năm 2024 Ngày 07 tháng 6 năm 2024
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
14-05-2024 Quyết định số 1071/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo. 03
14-05-2024 Quyết định số 1073/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 06
15-05-2024 Quyết định số 1077/QĐ-UBND về việc kiện toàn Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 10
16-05-2024 Quyết định số 1083/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 14
16-05-2024 Quyết định số 1105/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 16
17-05-2024 Quyết định số 1112/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính. 20
17-05-2024 Quyết định số 1113/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế. 23
20-05-2024 Quyết định số 1122/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 26
21-05-2024 Quyết định số 1129/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố. 29
21-05-2024 Quyết định số 1131/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân quận, huyện. 32
22-05-2024 Quyết định số 1142/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; Ủy ban nhân dân cấp huyện. 39
23-05-2024 Quyết định số 1147/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 42
24-05-2024 Quyết định số 1155/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính. 46
21-05-2024 Kế hoạch số 101/KH-UBND tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. 53
21-05-2024 Kế hoạch số 102/KH-UBND tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp thành phố năm 2024. 63
23-05-2024 Kế hoạch số 105/KH-UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05 tháng 6), Tháng hành động vì môi trường năm 2024. 73
35,063,023 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner