"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 01 + 02           Năm 2014 Ngày 05 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
20-12-2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức. 04
20-12-2013 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 14
20-12-2013 Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng. 21
20-12-2013 Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. 23
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
16-12-2013 Quyết định số 4356/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học cơ sở Thạnh An tại xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh. 27
18-12-2013 Quyết định số 4387/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân phường Thới Hòa, quận Ô Môn. 30
18-12-2013 Quyết định số 4390/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Thạnh Phú 1 tại xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ. 38
18-12-2013 Quyết định số 4391/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Đài truyền hình Việt Nam tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 44
19-12-2013 Quyết định số 4405/QĐ-UBND về việc giao đất cho Đài Truyền thanh huyện Phong Điền tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền. 52
19-12-2013 Quyết định số 4406/QĐ-UBND về việc giao đất cho Chi cục Thi hành án dân sự quận Thốt Nốt tại phường Thuận An, quận Thốt Nốt. 55
19-12-2013 Quyết định số 4407/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ tại quận Ninh Kiều và quận Cái Răng. 57
19-12-2013 Quyết định số 4408/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố. 61
19-12-2013 Quyết định số 4409/QĐ-UBND về việc giao đất cho Tòa án nhân dân huyện Thới Lai tại thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai. 63
19-12-2013 Quyết định số 4414/QĐ-UBND về việc thu hồi đất Nhà thờ Đồng Công và Nhà thờ Xứ Châu Long để xây dựng công trình Đường dây 110kV Thạnh Đông – Thoại Sơn, thuộc huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. 66
19-12-2013 Quyết định số 4415/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố. 70
19-12-2013 Quyết định số 4416/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Trường Mầm non Trà Nóc tại Phường Trà Nóc, quận Bình Thủy. 74
19-12-2013 Quyết định số 4417/QĐ-UBND về việc thu hồi phần đất Đình thần Châu Văn Tiếp để xây dựng Đường và khai thác quỹ đất hai bên đường Phước Lộc đi Lai Vung tại phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt. 77
19-12-2013 Quyết định số 4422/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích đất cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Công đoàn Ngân hàng Công thương Việt Nam thuê tại Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 80
20-12-2013 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 83
32,240,219 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner