"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 27 + 28           Năm 2014 Ngày 06 tháng 2 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
03-01-2014 Quyết định số 19/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mầm non Trung Thạnh, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ. 04
03-01-2014 Quyết định số 20/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mầm non Thới Đông 2, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ. 08
06-01-2014 Quyết định số 23/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học cơ sở Trung Hưng tại xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ. 11
06-01-2014 Quyết định số 24/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân xã Định Môn, huyện Thới Lai. 14
06-01-2014 Quyết định số 25/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Trung Thạnh 3 tại xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ. 18
06-01-2014 Quyết định số 26/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mẫu giáo Thạnh Thắng 1 tại xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh. 22
06-01-2014 Quyết định số 27/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học cơ sở Thường Thạnh tại phường Thường Thạnh, quận Cái Răng. 25
06-01-2014 Quyết định số 28/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế xã Định Môn tại xã Định Môn, huyện Thới Lai. 28
06-01-2014 Quyết định số 29/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Trường Xuân A, tại xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai. 31
06-01-2014 Quyết định số 30/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Trường Xuân 2 tại xã Trường Xuân, huyện Thới Lai. 37
06-01-2014 Quyết định số 31/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mầm non Thốt Nốt tại phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt. 43
06-01-2014 Quyết định số 32/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Đông Thuận tại xã Đông Thuận, huyện Thới Lai. 48
07-01-2014 Quyết định số 59/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Mầm non Vàm Xáng sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục - đào tạo tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền. 55
07-01-2014 Quyết định số 60/QĐ-UBND về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trinh sử dụng vào mục đích đất trụ sở cơ quan tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh. 58
07-01-2014 Quyết định số 61/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất mở rộng dự án Khu đô thị tái định cư Cửu Long, tại phường Long Hoà, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 62
07-01-2014 Quyết định số 62/QĐ-UBND về việc giao đất cho Chùa Quan âm sử dụng vào mục đích đất tôn giáo tại phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 66
07-01-2014 Quyết định số 63/QĐ-UBND về việc giao đất cho Tổng Cục V - Bộ Công an quản lý, sử dụng vào mục đích đất an ninh tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. 69
08-01-2014 Quyết định số 90/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế thị trấn Cờ Đỏ tại huyện Cờ Đỏ. 71
08-01-2014 Quyết định số 92/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế phường Thuận An tại phường Thuận An, quận Thốt Nốt. 74
03-01-2014 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014. 77
32,239,905 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner