"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 07 + 08           Năm 2020 Ngày 31 tháng 01 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
02-01-2020 Quyết định số 05/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố. 03
07-01-2020 Quyết định số 29/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Vĩnh Thạnh. 06
07-01-2020 Quyết định số 30/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Cái Răng. 12
09-01-2020 Quyết định số 50/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Thới Lai. 17
10-01-2020 Quyết định số 62/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 23
14-01-2020 Quyết định số 72/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giao thông vận tải. 27
16-01-2020 Quyết định số 95/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Ô Môn. 30
20-01-2020 Quyết định số 113/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phong Điền. 38
03-01-2020 Kế hoạch số 03/KH-UBND công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. 45
08-01-2020 Kế hoạch số 04/KH-UBND quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020. 51
15-01-2020 Kế hoạch số 07/KH-UBND thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy và Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 60
32,282,466 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner