"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 31 + 32           Năm 2020 Ngày 28 tháng 8 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
21-08-2020 Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND về việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 03
24-08-2020 Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố. 07
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
06-08-2020 Quyết định số 1574/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố. 08
07-08-2020 Quyết định số 1580/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện. 11
11-08-2020 Quyết định số 1601/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính áp dụng chung trên địa bàn thành phố. 14
17-08-2020 Quyết định số 1666/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. 17
17-08-2020 Quyết định số 1667/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố. 22
17-08-2020 Quyết định số 1668/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải. 26
19-08-2020 Quyết định số 1678/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. 30
20-08-2020 Quyết định số 1702/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 33
20-08-2020 Quyết định số 1703/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố. 37
24-08-2020 Quyết định số 1719/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế. 42
06-08-2020 Kế hoạch số 85/KH-UBND hành động thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại thành phố Cần Thơ. 44
32,282,554 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner