"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 45 + 46           Năm 2020 Ngày 20 tháng 11 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
11-11-2020 Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
29-10-2020 Quyết định số 2424/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố. 07
29-10-2020 Quyết định số 2428/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 10
29-10-2020 Quyết định số 2430/QĐ-UBND về việc thực hiện công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 14
05-11-2020 Quyết định số 2483/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tư pháp. 16
05-11-2020 Quyết định số 2488/QĐ-UBND về việc thực hiện công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 20
30-10-2020 Kế hoạch số 140/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 28
03-11-2020 Kế hoạch số 142/KH-UBND thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2030. 37
32,282,525 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner