"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 61 + 62           Năm 2020 Ngày 25 tháng 12 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
16-12-2020 Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ. 03
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
04-12-2020 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND về việc phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, Hội có tính chất đặc thù năm 2021 của thành phố Cần Thơ. 06
04-12-2020 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về việc phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng một số loại công việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, đơn vị của thành phố Cần Thơ năm 2021. 18
04-12-2020 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND về việc hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp, sáp nhập ấp, khu vực trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 27
04-12-2020 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 19 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 33
Ủy ban nhân dân thành phố
17-12-2020 Quyết định số 2886/QĐ-UBND ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chi tiết các Luật. 40
22-12-2020 Quyết định số 2945/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 43
17-12-2020 Kế hoạch số 160/KH-UBND triển khai thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn thành phố. 46
32,269,038 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner