"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 15 + 16           Năm 2006 Ngày 05 tháng 9 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ
26-07-2006 Nghị quyết số 27/2006/NQ-HĐND về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2006. 02
26-07-2006 Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2005. 18
26-07-2006 Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm và bổ sung chi ngân sách huyện 6 tháng cuối năm 2006. 34
32,312,128 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner