"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 21 + 22           Năm 2006 Ngày 15 tháng 10 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
22-09-2006 Nghị quyết số 71/2006/NQ-HĐND v/v thông qua Đề án thành lập mới, chia và điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thị trấn thuộc quận Ninh Kiều, quận Ô Môn, huyện Phong Điền, huyện Vĩnh Thạnh thuộc thành phố Cần Thơ. 03
Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều
28-07-2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2006. 10
28-07-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu chi ngân sách năm 2006. 17
28-07-2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND về việc quyết toán ngân sách năm 2005. 32
Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều
06-09-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND v/v ban hành Chương trình hành động của UBND quận Ninh Kiều về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 37
Hội đồng nhân dân quận Ô Môn
01-09-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh địa giới chia tách phường Châu Văn Liêm. 46
Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền
18-07-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 48
18-07-2006 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Phong Điền. 74
24-08-2006 Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của UBND huyện thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 89
22-08-2006 Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND v/v thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thỉnh thị và tham dự hội, họp. 95
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
19-09-2006 Quyết định số 2089/QĐ-UBND v/v thành lập Trung tâm Thông tin - Tư liệu trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 99
04-10-2006 Quyết định số 2187/QĐ-UBND v/v thành lập Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp của thành phố Cần Thơ về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (gọi tắt là Văn phòng TBT - Cần Thơ). 101
01-09-2006 Chỉ thị số 01/CT-UBND v/v thực hiện nhiệm vụ năm học 2006 - 2007. 103
25-09-2006 Kế hoạch số 33/KH-UBND thực hiện tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy năm 2006 (Từ ngày 01/10/2006 đến ngày 31/10/2006). 106
32,236,590 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner