"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 05           Năm 2006 Ngày 09 tháng 6 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
28-12-2005 Quyết định số 105/2005/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 02
05-01-2006 Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định về quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 26
09-01-2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND v/v ủy quyền và phân cấp nhiệm vụ cấp Giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 47
27-12-2005 Chỉ thị số 23/2005/CT-UBND về tổ chức đón Tết Bính Tuất năm 2006. 55
32,236,560 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner