"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 08           Năm 2006 Ngày 05 tháng 7 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
09-05-2006 Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử thành phố Cần Thơ. 03
11-05-2006 Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý và thẩm quyền giải quyết những vấn đề về tôn giáo. 10
16-05-2006 Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Hội Nông dân. 19
16-05-2006 Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Hội Văn học nghệ thuật. 21
18-05-2006 Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2006 cho Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 24
06-01-2006 Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2006. 27
06-01-2006 Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo thu thuế năm 2006. 30
23-01-2006 Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND về việc thực hiện tháng hành động vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch cúm gia cầm. 33
23-02-2006 Chỉ thị số 04/2006/CT-UBND v/v phát động chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình năm 2006. 36
12-04-2006 Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách thuế đến năm 2010. 39
05-05-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg ngày 23/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm văn bản, giấy hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước. 43
09-05-2006 Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2006. 48
32,312,615 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner