"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 09 + 10           Năm 2010 Ngày 25 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
29-12-2009 Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND về việc ban hành mức giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 03
31-12-2009 Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 53
31-12-2009 Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 60
11-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007. 61
11-01-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định số 76/2005/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 thành phố Cần Thơ. 63
31-12-2009 Chỉ thị số 17/2009/CT-UBND về việc tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 65
11-01-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2010. 67
Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh
30-12-2009 Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010. 70
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
31-12-2009 Quyết định số 3962/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử - Văn hóa “Hiệp Thiên Cung”. 74
31-12-2009 Quyết định số 3967/QĐ-UBND về việc giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 75
04-01-2010 Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để đầu tư xây dựng Trạm Cảnh sát Giao thông Đường Thủy tại phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 77
04-01-2010 Quyết định số 22/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ. 80
11-01-2010 Quyết định số 102/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phường Bình Thủy (Kho 301), quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 83
04-01-2010 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường công tác thu thuế năm 2010. 86
32,248,724 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner