"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 13 + 14           Năm 2010 Ngày 05 tháng 2 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều
24-12-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010. 03
24-12-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về việc Quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2010 của quận Ninh Kiều. 13
24-12-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất từ đến năm 2015 của quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 35
24-12-2009 Nghị quyết số : 06/2009/NQ-HĐND về việc điều chỉnh tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách năm 2010 của quận Ninh Kiều. 47
Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh
18-12-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010. 50
18-12-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND về việc định mức phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2010 và tỷ lệ phân chia các nguồn thu ngân sách năm 2010. 58
18-12-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND về việc bổ sung chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2009 từ nguồn kinh phí thành phố Cần Thơ cấp bổ sung. 71
18-12-2009 Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND về kế hoạch chi nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010. 73
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
12-01-2010 Quyết định số 107/QĐ-UBND về việc chia tách ấp và công nhận tổng số ấp thuộc các xã Thới Thạnh, Trường Xuân A, Trường Xuân B, Tân Thạnh, Trường Thành, Trường Thắng, Thới Tân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. 80
32,248,827 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner