"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 23 + 24           Năm 2010 Ngày 15 tháng 3 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
02-02-2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cơ chế đầu tư xây dựng các khu tái định cư không sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 03
04-02-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 16
10-02-2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND về việc phân công, phân cấp quản lý đường đô thị. 21
Hội đồng nhân dân quận Cái Răng
17-12-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010. 27
17-12-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2010 quận Cái Răng. 35
17-12-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND việc giao tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các nguồn thu cho ngân sách phường năm 2010. 56
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
28-01-2010 Quyết định số 309/QĐ-UBND về việc tiếp nhận 5% diện tích đất ở của Dự án Khu nhà vườn Cồn Khương do Công ty Cổ phần Hoàn Mỹ đầu tư. 58
28-01-2010 Quyết định số 310/QĐ-UBND về việc tiếp nhận 6% diện tích đất ở của Dự án Khu tái định cư Phú An và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý. 61
28-01-2010 Quyết định số 314/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích đất Khu Công nghiệp Trà Nóc II cho Công ty Xây dựng Hạ tầng Khu Công nghiệp Cần Thơ thuê tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 64
09-02-2010 Quyết định số 408/QĐ-UBND về việc quy hoạch mở rộng 13 hẻm thuộc phường Xuân Khánh và phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, công trình thuộc dự án nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ. 67
09-02-2010 Quyết định số 409/QĐ-UBND về việc quy hoạch mở rộng rạch Cầu Kinh, quận Ninh Kiều và rạch Hẻm 300 quận Bình Thủy, công trình thuộc dự án Nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ. 69
09-02-2010 Quyết định số 410/QĐ-UBND về việc thu hồi quỹ đất tại Khu dân cư Bình Thủy (Ngân Thuận), phường Bình Thủy, do Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố quản lý và giao đất cho Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy sử dụng bố trí tái định cư. 73
09-02-2010 Quyết định số 411/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Thành Phát và giao cho Ban Quản lý Dự án Nâng cấp đô thị thành phố xây dựng Khu tái định cư cho dự án Nâng cấp đô thị. 77
02-02-2010 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010. 80
32,248,594 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner