"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 33 + 34           Năm 2010 Ngày 20 tháng 4 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
12-03-2010 Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cho Ủy ban nhân dân quận, huyện. 03
17-03-2010 Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã. 05
Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền
11-02-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2010. 13
Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai
22-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 16
22-01-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 23
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
02-03-2010 Quyết định số 588/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Cờ Đỏ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 30
08-03-2010 Quyết định số 641/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung cấp nghề khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 31
08-03-2010 Quyết định số 647/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch cồn Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 33
11-03-2010 Quyết định số : 669/QĐ-UBND về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. 42
12-03-2010 Quyết định số 680/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục công nhận danh hiệu “Người tốt việc tốt”, “Xã, Phường, Thị trấn văn hóa”, “Cơ quan, Đơn vị có đời sống văn hóa tốt”, “Trường học văn minh”, “Chợ văn minh” trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 43
16-03-2010 Quyết định số 708/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa liên thông từ cấp xã đến cấp huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 67
17-03-2010 Quyết định số 712/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Đường vào trung tâm xã Định Môn, huyện Thới Lai. 81
27-02-2010 Kế hoạch số 06/KH-UBND tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2010 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 84
32,248,728 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner