"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 43 + 44           Năm 2010 Ngày 30 tháng 6 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
15-06-2010 Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
07-06-2010 Quyết định số 1502/QĐ-UBND về việc công bố sửa đổi, bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra thành phố Cần Thơ. 07
07-06-2010 Quyết định số 1507/QĐ-UBND về việc sửa đổi điểm a khoản 6 Điều 3 của Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa liên thông từ cấp xã đến cấp huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ (ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố). 20
08-06-2010 Quyết định số 1522/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư lô số 49 thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 22
14-06-2010 Quyết định số 1568/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để đầu tư xây dựng cầu Bốn Tổng 2 tại thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. 26
14-06-2010 Quyết định số 1570/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để đầu tư xây dựng dự án Khu tái định cư tại phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 29
14-06-2010 Quyết định số 1571/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để xây dựng công trình trụ sở Ủy ban nhân dân phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt. 32
17-06-2010 Quyết định số 1592/QĐ-UBND về việc công bố giá mua lúa vụ Hè thu năm 2010. 35
18-06-2010 Quyết định số 1621/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để xây dựng Nhà sáng tác khu vực Nam Bộ tại thành phố Cần Thơ. 36
24-06-2010 Quyết định số 1672/QĐ-UBND về việc công bố sửa đổi, bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ. 39
32,254,044 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner