"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 69 + 70           Năm 2010 Ngày 04 tháng 8 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
16-07-2010 Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 02
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
29-06-2010 Quyết định số 1725/QĐ-UBND về việc công bố sửa đổi, bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ. 03
13-07-2010 Quyết định số 1874/QĐ-UBND về việc ủy quyền giải quyết xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thành phố. 78
14-07-2010 Quyết định số 1916/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch sinh thái tại cồn Khương thuộc phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy. 80
16-07-2010 Quyết định số 1967/QĐ-UBND về việc phân cấp quyết định đầu tư các dự án có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách thành phố cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện. 83
20-07-2010 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện cung cấp và hướng dẫn sử dụng bao cao su trong phòng, chống HIV/AIDS. 85
32,248,582 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner