"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 91 + 92           Năm 2010 Ngày 26 tháng 8 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
30-07-2010 Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý dạy thêm học thêm. 03
04-08-2010 Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; mức chi tiếp khách trong nước đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ. 14
Ủy ban nhân dân quận Cái Răng
26-07-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Cái Răng. 23
26-07-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra quận Cái Răng. 28
26-07-2010 Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010 trên địa bàn quận. 33
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
29-06-2010 Quyết định số 1733/QĐ-UBND về việc công bố sửa đổi, bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ. 37
21-07-2010 Quyết định số 1997/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư tại phường Hưng Thạnh và phường Phú Thứ, quận Cái Răng. 74
21-07-2010 Quyết định số 1998/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất bãi bồi trên sông Hậu cho Nhà khách Cần Thơ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố để đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch sông Hậu tại cồn Cái Khế thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. 77
21-07-2010 Quyết định số 1999/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Khu nông nghiệp công nghệ cao 1 tại xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai. 80
28-07-2010 Quyết định số 2056/QĐ-UBND về việc hủy Quyết định số 3283/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 83
29-07-2010 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường quản lý và phát triển bền vững kết cấu hạ tầng Thông tin - Truyền thông đảm bảo an toàn, an ninh và mỹ quan đô thị. 84
32,254,102 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner