"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 107 + 108           Năm 2010 Ngày 30 tháng 9 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền
08-07-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2010. 03
08-07-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND về việc quyết toán thu - chi ngân sách năm 2009. 09
08-07-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2010. 39
08-07-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND về việc cho chủ trương đầu tư các công trình xây dựng cơ bản 2010 - 2011. 53
Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh
09-07-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010. 58
09-07-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2009. 64
09-07-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND về việc bổ sung chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2010 từ nguồn kinh phí thành phố Cần Thơ cấp bổ sung. 70
09-07-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2009 đến 2015 huyện Vĩnh Thạnh. 72
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
12-08-2010 Quyết định số 2197/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Khu dân cư Khmer thị trấn Cờ Đỏ. 77
Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh
09-07-2010 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc công bố các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân huyện ban hành từ năm 2004 đến năm 2009 còn hiệu lực, hết hiệu lực thi hành và bãi bỏ. 80
32,248,614 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner