"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 131 + 132           Năm 2010 Ngày 20 tháng 12 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
03-12-2010 Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND về mức giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 03
03-12-2010 Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND về chủ trương khai thác và phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020. 55
03-12-2010 Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện “Đề án đào tạo ở nước ngoài nguồn nhân lực có trình độ sau đại học cho thành phố Cần Thơ giai đoạn 2005 - 2011”. 60
03-12-2010 Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND về việc quy định chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân thường trực tại quận, huyện, xã, phường, thị trấn; Ban bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn và Tổ bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực; Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã; quy định mức khoán và hỗ trợ kinh phí hoạt động của các đoàn thể cấp xã, ấp, khu vực và mức phụ cấp cho Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cấp xã. 64
Ủy ban nhân dân thành phố
29-11-2010 Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về thu và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh. 68
06-12-2010 Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Chỉ thị số 08/2002/CT-UB ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ (cũ) về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, súng săn, súng hơi. 74
07-12-2010 Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND về việc Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. 75
Ủy ban nhân dân quận Cái Răng
29-09-2010 Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND về tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Cái Răng. 78
06-10-2010 Chỉ thị số 06/2010/CT-UBND về việc kiện toàn tổ chức hoạt động hòa giải của Hội đồng Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai và Tổ hòa giải cơ sở. 81
Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai
17-11-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND về việc ban hành quy định hành lang bảo vệ đường giao thông nông thôn, đường huyện, đường xã. 84
32,254,077 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner