"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 05 + 06           Năm 2019 Ngày 30 tháng 01 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
24-01-2019 Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu vực ban hành kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
23-01-2019 Quyết định số 202/QĐ-UBND về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2019. 05
23-01-2019 Quyết định số 203/QĐ-UBND về việc giao đất (đợt 2) dự án Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô - giai đoạn 1 cho Ủy ban nhân dân quận Cái Răng quản lý và thực hiện bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô và dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô. 18
28-01-2019 Quyết định số 234/QĐ-UBND về việc giao đất cho Tịnh xá Ngọc Quang để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo tại phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 22
29-01-2019 Quyết định số 237/QĐ-UBND ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết điều, khoản, điểm và các biện pháp, chính sách thi hành Luật. 25
30-01-2019 Quyết định số 260/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Cần Thơ để sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở cơ quan tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều. 27
30-01-2019 Quyết định số 262/QĐ-UBND về việc chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị hai bên đường Võ Văn Kiệt (Khu 9), thành phố Cần Thơ (Chủ đầu tư: Công ty Trách nhiệm hữu hạn GD Land). 30
30-01-2019 Quyết định số 271/QĐ-UBND về việc chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Hải Đăng tại Khu đô thị mới - Khu 2 (Lô số 10), thành phố Cần Thơ (Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản và Đầu tư Sài Gòn). 35
30-01-2019 Quyết định số 272/QĐ-UBND về việc chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới - Khu 1 (Lô số 6C), thành phố Cần Thơ (Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Địa ốc Hồng Loan). 41
28-01-2019 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019. 45
22-01-2019 Kế hoạch số 20/KH-UBND phát triển 180 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 54
25-01-2019 Kế hoạch số 23/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ; gắn với thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thành phố Cần Thơ năm 2019 và định hướng đến năm 2021. 69
32,318,700 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner