"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 79 + 80           Năm 2019 Ngày 23 tháng 12 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
06-12-2019 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2020. 02
06-12-2019 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2020 của thành phố Cần Thơ. 59
06-12-2019 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về việc phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, hội có tính chất đặc thù năm 2020 của thành phố Cần Thơ. 64
06-12-2019 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2020. 76
06-12-2019 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. 107
06-12-2019 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 109
32,318,697 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner