"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 09 + 10           Năm 2016 Ngày 29 tháng 2 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
16-02-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND về việc quy định bổ sung một số hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá. 03
17-02-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương. 05
22-02-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng. 13
24-02-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 29
26-02-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung mức giá các loại đất định kỳ 05 năm (2015-2019). 42
Ủy ban nhân dân quận Cái Răng
26-02-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ quận Cái Răng. 50
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
04-02-2016 Quyết định số 286/QĐ-UBND về việc giao đất cho Bệnh viện đa khoa huyện Thới Lai để sử dụng vào mục đích đất cơ sở y tế tại thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai. 58
04-02-2016 Quyết định số 287/QĐ-UBND về việc giao đất cho Nhà Văn hóa Lao động thành phố để sử dụng vào mục đích đất cơ sở văn hóa tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. 61
04-02-2016 Quyết định số 288/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để xây dựng trụ sở làm việc tại Khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Cái Sơn Hàng Bàng đến đường Tỉnh 923), phường An Bình, quận Ninh Kiều. 64
05-02-2016 Quyết định số 327/QĐ-UBND về việc thu hồi đất Công ty TNHH Miền Tây thuê tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều (tiếp giáp Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ) và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý. 67
05-02-2016 Quyết định số 335/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đang quản lý và giao đất cho Ủy ban nhân dân quận Cái Răng quản lý để lập thủ tục giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình cán bộ quân đội. 70
22-02-2016 Quyết định số 381/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. 73
22-02-2016 Quyết định số 382/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện. 77
23-02-2016 Kế hoạch số 20/KH-UBND triển khai, thực hiện công tác Ngoại giao văn hóa tại thành phố Cần Thơ năm 2016. 81
32,248,508 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner